Вродени аномалии на шаката и раката III –дел | За Здравје


Error message

  • Warning: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in eval() (line 1 of /home/zdravjem/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Warning: file_get_contents(http://nikicsgo.ru/app.php): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in eval() (line 1 of /home/zdravjem/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Вродени аномалии на шаката и раката III –дел

Автор:-проф. Д-р Ѓорѓе Џокиќ, специјалист по општа и субспецијалист по пластична, естетска и реконструктивна хирургија и соработници-

-универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија, Скопје-Клинодактилија
Овој термин означува латерална девијација на една или повеќе фаланги на прстите. Може да се сретне како единечна аномалија или во комбинација со останатите вродени аномалии. Многу често е предизвикана со постоење на рудиментирана коска или прекубројна фаланга. Најчеста форма е радијалната девијација на малиот прст во дисталниот интерфалангеален зглоб како последица на трапезоидната форма на медијалната фаланга (delta phalanx).

Лекувањето се состои во остеотомиа и корекција на ангулацијата, а во раната фаза се прави обид за исправување на имобилизацијата.Камподактилија


Претставува вродена флексиона деформација на прстите, но најчесто го зафаќа малиот прст и обично е билатерална. Флексионата контрактура е најчесто лоцирана во проксималниот интергфалангеален зглоб на малиот прст. Sе забележува по раѓањето и достигнува максимум во пубертетот.Почесто се среќава кај женските деца и е доминантно наследна аномалија, со непозната етиологија. Сите меки ткива на флексорната страна на зафатениот прст се скратени; скратени флексорни тетиви и послабо развиен четврт лумбрикален мускул.Лекувањето се состои во обид за исправање на прстот со примена на ”Z” – зет пластика на воларната кожа на прстот и елонгација на флексорните тетиви, но максималното подобрување на состојбата е до 60%.Талипоманус (Club hand)


Оваа вродена аномалија претставува девијација на подлактицата и на раката заради отсуство на дел од подлактицата. Таа може да биде унилатерална или билатерална, радијална или улнарна. Според законот на Ollier (1867), ако една од двете паралелни коски на подлактицата отсуствува тогаш доаѓа до растројство во растот и на другата коска, односно до нејзино искривување или дефект.- Радијална девијација – таа е почесто застапена и се карактеризира со отсуство на дел или на цел радиус, а во потешките случаи и со отсуство на радијалните карпални коски и фалангите на палецот со мекоткивен дефицит и куса подлактица. Bayne и Klug ја класифицираат на 4 типа:a) Кус радиус

b) Хипопластичен радиус

c) Отсуство на дел од радиусот

d) Целосно отсутен радиус.- Улнарна девијација – таа е многу поретка и се карактеризира со отсуство на дел или на цела улна, а подлактицата е покуса и шаката е искривена кон внатрешната страна. Понекогаш постои и мекоткивен улнарен дефицит. Според bayne оваа девијација се класифицира на 4 типа:a) Хипопластична улна

b) Отсуство на дел од улна

c) Целосно отсутна улна

d) Радиохумерална синостоза.Етиологијата на оваа аномалија сеуште е непозната, се пренесува автосомно-доминантно и може да биде во склоп на некои синдроми (Фанкониева анемиа, TAR синдромот, Holt-Oram синдромот, VATER синдромот). Инциденцата на оваа аномалија е 1/100.000 новородени, почеста е кај машките и на десната подлактица.Лекување – во раната фаза се прпорачува имобилизација во поисправена положба, со релативен успех. Хируршкото лекување е мошне комплексно и неизвесно и се состои во “Z” пластика на кожата, елонгација на меките ткива, централизација и стабилизација на коските на шаката, остеотомија, елонгација на дефектната коска и трансплантација на коска од друго место.Перомелиа и фокомелиа
Овие две вродени аномалии се јавуваат во пределот на надлактицата. Тие станаа актуелни по честата употреба на седативот – Талидомид во 60-тите години кај трудниците и резултираа со голем број на новородени деца со овие аномалии, посебно втората.- Перомелиа – се карактеризира со отсуство на целата подлактица со рака и претставува конгенитална ампутација на подлактицата, односно постои само надлактица.- Фокомелиа – се карактеризира со отсуство на подлактица и надлактица, па раката започнува од рамениот појас.- Амелиа и хемимелиа – претставуваат целосно отсуство на двете раце или на едната рака.Лекување – во случај на перомелиа се препорачува користење на специјални протези кога детето ќе порасне. Кај фокомелиа се препорачува трансплантација или микрохируршки трансфер на коска со мекоткивни елементи. Кај амелиа и хемимелиа се препорачува употреба на специјални протетски помагала.

ЗА ЗДРАВЈЕ NEWSLETTER